Algemene voorwaarden

 

1. Aanmelden / reserveren: 

Aanmelden voor deelname via het formulier van de betreffende markt.

Vervolgens ontvangt u een factuur / bevestiging.

2. Betalingsvoorwaarden:

Braderie per bank:  
Betaling binnen 2 weken na factuurdatum, tenzij de markt binnen twee weken na factuurdatum is dient deze per direct voldaan te worden.

Indien het verschuldigde bedrag niet is voldaan voor aanvang van de markt, dan dient u het volledige bedrag inclusief € 7,50 administratiekosten te voldoen aan onze marktmeester.

Braderie contant:
Bij betaling contant op de marktdag wordt er € 7,50 administratiekosten berekend.

Let wel, als het factuurbedrag is bijgeschreven op ons rekeningnummer is uw deelname pas definitief.


3. Afmelden:

Afmeldingen schriftelijk of per E-mail: 
Bij afmelding ontvangt u een bevestiging van uw annulering. 
(voor annuleringsvoorwaarden zie onder) 


Braderie: 
Tot 1 week ( 7 dagen) kunt u kosteloos annuleren.

Van 7 dagen tot en met 3 dagen voor aanvang van de markt worden er € 17,50 kosten berekend. 
Indien u later bent, of afwezig op de markt, dan zal het gehele standgeld worden berekend, inclusief € 7,50 administratiekosten.


4. Toewijzing van uw Standplaats: 

Gaat op aanwijzing van onze marktmeester. 

U kunt uw speciale wensen op het inschrijfformulier kenbaar maken en dan houdt onze marktmeester daar voor zover mogelijk rekening mee


5. Branchebeleid:

Mercurius Events & More heeft voor de braderie een branchebeleid, maar verleent geen "alleen recht" 

Deelnemers dienen zich te houden aan de geldende regels van gemeente, politie, brandweer, hulpdiensten en de marktmeester.


6. Aansprakelijkheid:

Mercurius Events & More is niet aansprakelijk voor schade, hoe ook genaamd, direct of indirect geleden door de wederpartij, diens personeel of diens bezoekers - bedrijfsschade en schade door diefstal, vernieling of welke andere oorzaak dan ook daaronder inbegrepen - indien deze is veroorzaakt door derden.


7. Tijden Braderie:

Standhouders dienen tot het einde van de Braderie op hun standplaats te blijven. zoals aangegeven in de bevestiging.


8. Schoonmaak:
Standhouders zijn verplicht hun standplaats schoon achter te laten. 

Afval en overtollige goederen dient u mee te nemen naar huis. Indien niet door de standhouder gedaan wordt dan zal Mercurius Markten een rekening nasturen voor de gemaakte kosten, inclusief € 7,50 administratiekosten.


9. Reclame:

Het is niet toegestaan folders, flyers te verspreiden of reclame-uitingen de doen op Braderieën van Mercurius Events & More zonder nadrukkelijke toestemming van Mercurius Events & More.

10. Algemeen:

Waar deze voorwaarden niet in voorzien is de uitspraak van de directie van Mercurius Events & More bindend.